Turneringsformer

Best-ballMP

Turneringsform (stableford), hvor 4 (evt. 3 +pedro) spillere er makkere og spiller hver sin bold, men hvor kun de 3 bedste score på hvert hul tæller.

Foursome

En turnering, hvor 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun en bold og skiftes til at slå. Ligeledes skiftes de til at slå fra teestederne.

Greensome

Greensome er en variant af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger herefter den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke blev valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome. I greensome finder man handicappet for hvert par, ved at gange laveste handicap med 0,6 og højeste med 0,4. 
Eks.: Gitte spiller i handicap 16,0 x 0,6 = 9,6 og Anne spiller i handicap 25,0 x 0,4 = 10. Som par skal Gitte og Anne spille i 19,6.

Hallington

Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Spilles hullet i 2 x par eller derover, fås 0 point.
Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 - 7= 3 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Resultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Hulspil med handicap

Spilleren med laveste handicap bliver nulstillet, og laveste handicap trækkes fra de øvrige spillere. Derefter tildeles slag i forhold til banens handicapnøgle.

Slagspil

Alle spillere spiller det fastsatte antal huller og laveste score er vinder. Alle huller spilles færdig.

Stableford

Stableford spilles efter slagspilsregler, hvor spilleren får 2 point, når nettoscoren er lig par. Er nettoscoren 1 over par, gives 1 point. Flere end 1 slag over par giver ingen point. En nettoscore på under 1 under par gives 3 point, og 2 slag under par giver 4 point o.s.v.

Smørblomst

Det gælder om at få ’smørblomsten’, der er en farvet bold med hjem. Hvert hold får en smørblomst og der spilles stableford. På hver 4. hul (hvis der er 4 på holdet) spiller du med smørblomsten. Den rækkefølge der startes på, må ikke brydes undervejs. En på holdet fører – foruden det sædvanlige scorekort – også en række, der kun består af smørblomstens point og det er de point der kan give præmie.
Det er kun scorekortet med smørblomsten der afleveres, hvis bolden er med hjem. Mister man den farvede bold, er man ude af konkurrencen. Inden start meddeles, hvor mange hold der kan vinde. Bliver der lighed, trækkes der lod.

Texas Scramble

Turneringen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold.
På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for bedste slag. Stedet markeres og her dropper de 3 andre deres bolde og alle slår deres andet slag herfra og så fremdeles for de næste slag.
Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt mindst 4 gange. Der spilles efter slagspilsreglerne og med bruttoscore. Kun den bedste score tæller. Holdene er sammensat således, at handicapgennemsnittet er tilnærmelsesvis det samme for hvert hold.
Der føres kun et scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er holdets bruttoscore.

 

Golf med terninger

Man må bruge:         3 terninger på par 3 huller

                              4 terninger på par 4 huller

                              5 terninger på par 5 huller

Man må slå lige så mange gange som hullets par. Det gælder om at få så lidt som muligt.

Hvis du f.eks. slår 1-1-3-2-6 på et par 5 hul, kan du f.eks. pille 1-1-2 fra og slå videre. De terninger der én gang er taget fra, må ikke tages op igen. Der spilles alle 18 huller på scorekortet, og antal ”salg” eller rettere det antal ”øjne” som terninger nu en gang har vist, tælles sammen.

Lavest antal vælger først pakke osv.                              

Ved lighed gælder ”klubbens” normale matchproportioner” sidste 9 huller, 6 huller 3 huller osv.

 

Pedro

Pedro =  11 point

 

Maximum Score

Ved et par 3 hul max 6 slag - par 4 hul max 8 slag - par 5 hul max 10 slag,

Man skriver slagene, så det gælder om at få laveste sammenlagte slag.