Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Kontingentet for 2017 er kr. 350,- og for 9 huls piger kr. 200,-

Beløbet skal indbetales inden 30 april over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

Generalforsamling mandag den 30. oktober

Næste arrangement

Næste match i Odder er den 2. oktober hvor mødetiden er
½ time senere: kl 8,25 - og gunstart kl. 8,45

Næste udflugt

Der er ikke flere udflugter i år.

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer