Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Kontingentet for 2018 er kr. 350,- og for 9 huls piger kr. 200,-

Beløbet skal indbetales inden 30 april over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

Sidste frist for aflevering af scorekort
er kl 7.55 -

Næste arrangement

Mandag den 28. maj

Næste udflugt

18. juni har vi udflugt til Samsø
Se matchopslag på vores hjemmeside

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer