Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Kontingentet for 2021er kr. 400,- og for 9 huls piger kr. 250,-

Beløbet skal indbetales inden 31. marts over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

Myndighedernes krav om Covid-19 skal
fortsat respekteres.

Næste arrangement

Pga restriktioner om forsamlingsforbud på max 5 personer,
vil vi komme tilbage på et senere tidspunkt

Næste udflugt

Vi har planlagt flg. udflugter:
Samsø MANDAG den 14. juni og Hammel den TIRSDAG 10. august

MP har 25 års jubilæum i 2021. Vi har planlagt at fejre det den 10. maj på hjemmebane.

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer