Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Kontingentet for 2020 er kr. 400,- og for 9 huls piger kr. 250,-

Beløbet skal indbetales inden 30 april over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

Vi har fremsendt en skrivelse til alle
Mandagspiger vedr. golf mandag formiddag.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen
hvis du har spørgsmål


redigeret 27. april 2020

Næste arrangement

Fra mandag den 18. maj har vi fået
fortrinsret til opstart på
hul 1 i tidsrummet 8.04 - 10.52
Der er ingen konkurrencer med præmieuddeling
så længe vi ikke har gunstart.


redigeret 27. april 2020

Næste udflugt

Turen til Samsø er nu planlagt og information er
rundsendt til alle Mandagspiger
SE ENKELTE KORREKTIONER PÅ MATCHOPSLAGET.
Tilmelding på golfboks samt betaling af kr. 175,-
til konto 1944 53681 85991
fra mandag den 18. maj og senest den 8. juni kl 22.

redigeret 23. maj 2020

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer