Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,-kr. pr. gang.

Kontingentet for 2021 er kr. 300,-kr. og for 9 huls piger kr. 190,-kr.

Beløbet skal indbetales inden 31. marts over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

Vi afleverer scorekort inden kl.07.55 .Efter præmieoverrækkelse tager man sit scorekort med hjem og taster det selv ind.

Myndighedernes krav om Covid-19 skal
fortsat respekteres.

Næste arrangement

Vi holder sommerferie og glæder os til at spille igen i august

Næste udflugt

Vi har planlagt flg. udflugter:
Hammel TIRSDAG den 10. august

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer