Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Kontingentet for 2020 er kr. 400,- og for 9 huls piger kr. 250,-

Beløbet skal indbetales inden 30 april over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

Næste arrangement

I juli har vi sommerferie ... men så
starter vi igen mandag den 3. august , hvor vi spiller
smørblomst. Aflevering f scorekort senest 7.55
gunstart kl 8.15

Næste udflugt

Næste "oplevelse" er vores
venskabsmatch i Odder mod Århus Tirsdagsdamer
Det er mandag den 24. august
Opslag etc. kommer senere

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer