Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

HUSK Tilmelding til sidste matchdag før ferien
den 26. juni

Næste arrangement

Næste match i Odder er den 26. juni
sidste matchdag før ferien

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer