Velkommen til Mandagspigerne

Mandagspigerne giver piger i alle aldre mulighed for gennem turneringer at øge kendskabet til såvel andre spillere, som golfspillet med dertil hørende regler og etikette. Ved sæsonstarten opkræves et kontingent, som anvendes til præmier, tilskud til greenfee ved fælles deltagelse i golfturneringer på andre baner, sæsonafslutning og julefrokost m.v. For deltagere, der ikke har betalt kontingent, opkræves gæstekontingent på kr. 40,- pr. gang.

Kontingentet for 2018 er kr. 350,- og for 9 huls piger kr. 200,-

Beløbet skal indbetales inden 30 april over netbank - konto nr,: 1944 - 53681 85991.

Sæsonen starter i april og slutter ved udgangen af oktober. Der holdes ferie i juli måned.

HUSK

Sidste frist for aflevering af scorekort
er kl 7.55 -

Næste arrangement

Næste matchdag med MP er mandag den 13. august

HUSK at tilmelde dig venskabsmatch mod Århus i Odder
den 20. august

Næste udflugt

Spillemulighed på Moesgård - Århus Golf Club mandag den 27. august
se opslag - tilmelding nødvendig.

Nygaard Golf

Shop

Cafe

Sponsorer